יום חמישי, 9 בדצמבר 2010

צעד קטן בכיוון הנכון . - TheMarker Cafe

פסק דין חדש בנושא ניכור הורי - האם תחויב בפיצוי בסך של 500 ₪ בגין כל מפגשיכור הורי הוא אחד הדברים היותר קשים בהם נתקלתי בכל פעילותי כאב גרוש לקידום חלוקת האחריות ההורית המשותפת.

בשנה האחרונה קיבלתי מספר פניות בנושא, בקפה אני מכיר כמה אנשים אשר מתמודדים (מנסים..) עם מצב כואב זה שהוא אחד המצבים בהם לא ממש ידעתי איך לעזור לאותם פונים, אמהות ואבות כאחד.

היום קראתי לשמחתי פסק דין חדש בנושא, של כבוד השופטת מרינה לוי שגם פרסמה בעבר פסק דין מקסים בנושא משמורת משותפת להורים גרושים ובו כתבה:

"סבורה אני כי משמורת משותפת היא דרך המלך. מקום בו ניתן להותיר על כנה אחריות הורית משותפת, ממקום של שוויון, אכפתיות ומעורבות שוה, על אף הפירוד הזוגי, מן הראוי לעודד להתיר זאת… לדידי אין צורך להוכיח כי טובת הקטינים היא לגדול במסגרת של משמורת משותפת. אדרבא, הטוען כי מן הראוי שלא לאפשר במקרה קונקרטי משמורת משותפת, על אף שמתקיימים התנאים המוקדמים של תקשורת תקינה וקרבה פיזית בין ההורים, עליו הנטל להוכיח זאת"

בפסק הדין הנוכחי, תמ"ש 1090-02-09 הדן בנושא ניכור הורי, נפסק:

14. ובכן, משכלו כל הקיצים, פתרונות השכנוע לא הביאו לתוצאה המיוחלת ואף גורמי רווחה "הרימו ידיים" (ראה התסקיר מיום 20.6.2010), אין מנוס מלהטיל סנקציה כספית בתקווה שזו, "דרך הכיס" תרתיע את האם מלהמשיך ולהסית את הקטין כנגד האב ותביא לחידוש הקשר עימו. הירתמות חיובית של האם לתהליך חידוש הקשר, כשהאם תעביר לקטין מסר חד, חלק וברור כי היא מסכימה לחידוש הקשר בינו לבין האב ואף מעוניינת בו, שכן מאמינה היא שזו טובתו, עשויה להביא לתוצאה המיוחלת (לעניין זה ראה גם תמ"ש (משפחה- י"ם) פלוני נגד אלמונית (לא פורסם, 25.5.09)(נבו).

15. שקלתי באם לתת לאם ארכה נוספת לאם על מנת להתעשת ולפעול בצורה חיובית ויזומה לחידוש הקשר בין הקטין לאב, קודם להטלת הסנקציה. דא עקא, ב"סרט" הזה כבר היינו לפני שנה. כבר אז נקבע במפורש כי באם לא יתקיימו המפגשים תישקל סנקציה מתאימה. והמפגשים אכן לא התקיימו.

16. אשר על כן, ובשים לב לכל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני מורה על חידוש הקשר בין הקטין לאביו, בשלב ראשון, במרכז קשר, על בסיס של פעם בשבוע.

ב. ההורים או מי מהם יצרו קשר עם פקה"ס, הגב' ........., על מנת לתאם מפגשים במרכז קשר.

ג. באחריות האם להביא את הקטין למרכז הקשר, במועדים אשר יקבע ע"י פקה"ס

או על ידי נציגת מרכז הקשר.

ד. באם לא יגיע הקטין למרכז קשר במועד אשר יקבע, כאמור, ו/או יגיע ויסרב להשתתף במפגש עם האב, תחויב האם בפיצוי בסך של 500 ₪ בגין כל מפגש אשר לא יתקיים כאמור (להלן: "הפיצוי"). הפיצוי יועבר לידי ב"כ הקטין, תוך 3 ימים מהמועד אשר נקבע לקיום המפגש הנ"ל. ככל שלא יועבר הסך הנ"ל, יהא רשאי האב, לקזזו ממזונות הקטין. סכום אשר יקוזז כאמור, יועבר על ידי האב לידי ב"כ הקטין.

מבחינתי, פסק דין ראוי מאוד. אשמח לדעתכם בנושא. האם ראוי להטיל קנסות עם האם במקרה של ניכור הורי? מה גובה הקנס הראוי והאם זה אכן מקדם את טובת הילד?

אין תגובות: