יום שני, 20 ביוני 2016

סרבנות קשר - עילה להפחתת מזונות - ערוץ 7

שני פסקי דין של בתי הדין הרבניים שניתנו בתקופה האחרונה מדגישים את חשיבות הקשר בין אב לילדיו גם לאחר הגירושין.

בית הדין הרבני
שיתוףנתנאל כ"ץ, י' בסיון תשע"ו 

בית הדין הרבני
צילום: פלאש 90
דייני בתי הדין הרבניים הנאבקים בסרבני גט מתמודדים עם תופעה נוספת של סרבנות: "סרבני קשר", ילדי גירושין שלעתים בעידוד אמם מסרבים להיפגש עם אביהם לאחר הגירושין.
אב מחיפה שילדיו מסרבים לפגוש אותו פנה לבית הדין הרבני האזורי בחיפה בבקשה להפחית או לבטל את דמי המזונות שהוא משלם לילדים כיוון שהם מסרבים לפגוש אותו.
בפסק הדין של דייני בית הדין הרבני בחיפה הרב יוסף יגודה – אב"ד, הרב ישראל דב רוזנטל והרב סיני לוי, מציב תמרור אזהרה לכל האימהות המסיתות את ילדיהן נגד אביהם ולכל הנערים הנמנעים מלפגוש את אביהם הביולוגי.
מדובר בבני זוג התגרשו לפני כשלוש שנים לאחר שחיו בנפרד מספר שנים נוספות. לזוג שני ילדים, בן 13 ובן 12. בהסכמי הגירושין נקבעו הסדרי ראייה מפורטים אבל הילדים מסרבים להיפגש עם האב. האב טוען כי הסירוב נובע מהאם. ניסיונות לשלוח את הילדים לטיפול רגשי עם גורמי הרווחה טורפדו על ידי האם.
לכן ביקש אבי הילדים מבית הדין להשעות את דמי המזונות בסך 3,400 ₪ שהוא משלם לגרושתו עבור גידול ילדיהם, עד אשר יפגשו אותו באופן סדיר כמתחייב על פי הסכם הגירושין.
בית הדין קיים מספר ישיבות בנושא והפנה את תשומת ליבה של האם להשלכות הנפשיות שנגרמות לילדים בהעדר קשר עם האב. בשלב שני דרש בית הדין מהאם לשלוח את הילדים לטיפול מקצועי בנושא. הם אמנם נפגשו לפגישת היכרות עם עובד סוציאלי באגף הרווחה אבל הטיפול לא התקיים בשל עקשנותה של האם להיות נוכחת בטיפול.
בהקדמה לפסק הדין כתבו הדיינים: "בית הדין אינו יכול לקבל את התנהלות האם. במשך שנים ארוכות של הליכים משפטיים היא איננה מקיימת בפועל את החלטות בית הדין לטיפול בילדים וחידוש הקשר עם האב".
לאחר תחקיר הלכתי מקיף מצאו הדיינים כי "מן הבחינה ההלכתית ישנן עילות המצדיקות את צמצום דמי המזונות או שינוי אופן תשלום המזונות של האב לילדים המתנכרים לאביהם". המקור הראשוני לפסיקה זו נמצא ברמב"ם, ובהמשך נמנו פסקי דין ומאמרים של הרב עובדיה יוסף והרב שאול ישראלי זצ"ל, ויבדל"א הרב שלמה דיכובסקי.
בפסק הדין קבעו הדיינים: "א. אם לא יחודשו המפגשים בין האב לילדים בתוך ארבעה חודשים יופחתו דמי המזונות. ב. האב רשאי לפנות לבית הדין בבקשה כי תשלום דמי המזונות יתבצע ישירות לידי הילדים במסגרת המפגשים שיקיים עמם".
נציין כי ברוח זו דחה לאחרונה בית הדין הרבני האזורי באשקלון בקשה משותפת של זוג הורים גרושים לבטל את מפגשי האב עם ילדיו. בית הדין קבע כי הסדרי הראייה והמפגשים בין אב גרוש לילדיו שבמשמורת אמם אינם מזכויותיו של האב או האם, אלא חלק מהחובה של ההורים כלפי ילדיהם.

אין תגובות: