יום שישי, 18 בדצמבר 2009

ד"ר יעל לסר: תסמונת הניכור ההורי מנקודת מבט של התפתחות הילד


תסמונת הניכור ההורי (PAS - Parental Alienation Syndrom) - התנכרות ילד להורה - שבעבר נקראה בארץ סרבנות הקשר מוכרת לשירותי הרווחה ולבתי המשפט זה שבע עשרה שנה. משנת 1995 פועל בארץ בית משפט מיוחד לענייני משפחה, ומשפחות שבהן מזוהה תסמונת של ניכור הורי מופנות בצו בית משפט לטיפול במרכזי הקשר של משרד הרווחה. בחלקו הראשון של המאמר מתוארת תסמונת הניכור ההורי, כפי שהוגדרה לראשונה באמצע שנות השמונים, ומוצגת המחלוקת המתמשכת ביחס להגדרה ולהשלכותיה על פיתוח שירותי האבחון והטיפול . בחלקו השני של המאמר נדונה האפקטיביות של טיפול באכיפה (צו בית משפט) ומתוארות שתי שיטות טיפול שונות שהציעו מפתחיהם כשיטות להתערבות ולטיפול בתסמונת ההתנכרות להורה. בהיעדר נתונים מספריים הדיון בנושא מבוסס על הספרות המקצועית ועל ממצאים קליניים שנאספו ממשפחות שהגיעו לטיפול, ליעוץ ולהדרכה במרכזי קשר בשנים 1995-2001. חלקו האחרון של המאמר מתמקד בהיבט ההתפתחותי של הילד ובצרכיו הרגשיים ומביא גישה חלופית להבנת ההתנגרות להורה והטיפול בילד.
המאמר התפרסם בכתב העת "חברה ורווחה" כ"ה 3, עמודים 341-356, 2005
המאמר המלא- יעל לסר: תסמונת הניכור ההורי - המאמר

אין תגובות: